Co ma wpływ na wysokość raty kredytu hipotecznego ?

admin 16/01/2017

Co ma wpływ na wysokość raty kredytu hipotecznego? W poprzedniej części artykułu pisaliśmy o tym, że na przyznanie kredytu w poszczególnym banku wpływ ma nasza zdolność kredytowa, przy czym należy przyjąć, że każdy bank ma zbliżone, lecz inne kryteria. Przy wyborze kredytu hipotecznego najczęściej kierujemy się kryterium ceny. Co ma wpływ na wysokość całkowitego kosztu kredytu oraz jakie są ewentualne opłaty dodatkowe?
Główny wpływ na wysokość kredytu ma oprocentowanie, czyli wskaźnik WIBOR oraz marża banku.

Jak wiadomo transakcje na rynku międzybankowym cechują się zerowym poziomem ryzyka, mimo wszystko banki pobierają opłaty od klientów za użyczenie środków.
WIBOR jest podstawą wyznaczania oprocentowania dla większości kredytów. Na jego wysokość bezpośredni wpływ mają działania Narodowego Banku Polskiego, tak więc w czasie kredytowania może on ulegać zmianom. WIBOR jest ustalany w każdy dzień roboczy na podstawie stóp zgłaszanych przez przedstawicieli najważniejszych banków. Jest on niczym innym jak oprocentowaniem, z którym banki dokonują transakcji między sobą.Najczęściej stosowany wskaźnik WIBOR jest obowiązujący w okresie jeden, trzy lub sześć miesięcy, czyli WIBOR 1M, WIBOR 3M oraz WIBOR 6M. Należy więc zwracać uwagę, co jaki okres nasz bank zmienia wskaźnik WIBOR. Możemy o to dopytać bankiera jeszcze przed ewentualnym przedstawieniem oferty kredytowej, ponieważ każdy bank ma ustalone stałe okresy zmiany tego wskaźnika.

Niezmienna natomiast pozostaje marża banku. Jak łatwo się domyślić marża jest ustalana bezpośrednio przez bank, w którym staramy się o kredyt. Mają na nią wpływ takie czynniki jak: kwota kredytu, okres kredytowania (im dłuższy okres, tym rata będzie niższa natomiast standardowo łączy się to z wyższą marżą), waluta oraz fakt czy jesteśmy, tudzież byliśmy klientami danego banku. Najważniejsza jest jednak analiza kredytowa, o której pisaliśmy w pierwszej części artykułu oraz dawane przez nas zabezpieczenie kredytu. Co za tym idzie, jeżeli mamy dobrą historię kredytową oraz jesteśmy dla banku wiarygodnymi klientami, możemy marżę negocjować. Należy jednak zauważyć, iż na rynku to właśnie kredyty hipoteczne obarczane są najniższą marżą, ponieważ takie transakcje są dla banków najmniej ryzykowne. Naturalnie marża jest niższa, im wyższy wkład własny do kredytu. Wysokość marży proponowanej przez dany bank poznamy w momencie, kiedy ewentualna oferta będzie już dla nas przygotowana. Przy podpisywaniu umowy kredytowej należy zwrócić uwagę czy bank nie zastrzega sobie możliwości zmiany marży w okresie kredytowania.
Kolejnym kosztem kredytu z jakim możemy, aczkolwiek w wypadku kredytu hipotecznego, nie powinniśmy się spotkać, jest prowizja za udzielenie kredytu. Jest to z góry ustalony dodatkowy koszt. Należy zwracać na nią szczególną uwagę i każdorazowo zapytać bankiera lub doczytać w umowie czy bank zastrzega sobie dodatkowe, oprócz oprocentowania, koszty kredytu.

Podsumowując, to co powinniśmy wiedzieć przed podpisaniem umowy kredytu, to:
RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (marża + WIBOR),
koszty dodatkowe, oprócz oprocentowania.

Z tą wiedzą śmiało możemy wybrać się do banku i znaleźć dla siebie najlepszą na rynku ofertę kredytu hipotecznego. Mając świadomość najlepiej dobranego dla nas rozwiązania, nie pozostaje nam nic innego jak cieszyć się naszym nowym, lepszym miejscem na Ziemi.

About the Author

Menu Title