Jakie dokumenty będą Ci potrzebne przy sprzedaży mieszkania?

admin 13/09/2019

Jeśli sprzedajesz mieszkanie spółdzielcze (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),powinieneś mieć:
akt notarialny umowy kupna lub darowizny mieszkania.
Jeśli jesteś pierwszym właścicielem, powinieneś mieć przydział wydany przez spółdzielnię, potwierdzenie przyjęcia w poczet członków lub dokument potwierdzający przekształcenia prawa lokatorskiego na własnościowe. Dokumentny te potwierdzają legalność nabycia, posiadania i dysponowania mieszkaniem.
Jeżeli prawo do mieszkania wynika z dziedziczenia, powinieneś przedstawić sądowe postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o opłacaniu podatku od spadku. To zaświadczenie należy mieć spięte wraz z postanowieniem sądowym. Jeżeli go nie masz, poproś o sporządzenie odpisu w urzędzie skarbowym.
Wydane przez spółdzielnię zaświadczenie, że mieszkanie nadal ci przysługuje oraz że nie masz długów w spółdzielni, a także zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych w tym mieszkaniu
Ważny wypis z księgi wieczystej, jeśli mieszkanie ją posiada. Wypis ten uzyskasz w wydziale ksiąg wieczystych.
Książeczkę opłat czynszowych.
Jeśli sprzedajesz mieszkanie hipoteczne, powinieneś mieć:
akt notarialny potwierdzający nabycie i prawo dysponowania mieszkaniem. inne dokumenty podobne jak przy sprzedaży lokum spółdzielczego.
aktualny odpis z księgi wieczystej.
zaświadczenia o niezadłużeniu względem wspólnoty, liczbie zameldowanych osób, wysokości czynszu i odpisu na fundusz remontowy.
Warto również poprosić o informację o planowanych remontach budynku, oraz kondycji finansowej całej wspólnoty.
książeczkę opłat.
Jeśli sprzedajesz dom lub działkę, powinieneś mieć:
akt notarialny ujawniający tytuł prawny, czyli umowa sprzedaży, darowizny, postanowienie o nabyciu spadku wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o opłaceniu podatku od spadku.
Jeżeli działka jest w użytkowaniu wieczystym, musisz od jej właściciela i uzyskać potwierdzenie prawa sprzedaży oraz informację o wysokości rocznych opłat.
aktualny odpis z księgi wieczystej (jest ważny przez trzy miesiące)
wypis z rejestru gruntów wraz z aktualną informacją o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium zagospodarowania terenu, gdy takiego planu okolica jeszcze nie ma.
Dokumenty te otrzymasz w urzędzie miasta, dzielnicy lub gminy.
mapę ewidencyjną działki – również dostaniesz ją w urzędzie gminy.
decyzję urzędową o wysokości podatku od nieruchomości.
Powinieneś też precyzyjnie określić w terenie, gdzie znajdują się granice twojej działki.
Jeżeli chcesz sprzedać dom w budowie lub w stanie surowym, powinieneś mieć (oprócz wymienionych w punkcie wyżej dokumentów)
ważne pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy.

About the Author

Menu Title