Informacje

Jakie dokumenty będą Ci potrzebne przy sprzedaży mieszkania?

admin 13/09/2019

Jeśli sprzedajesz mieszkanie spółdzielcze (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu),powinieneś mieć:
akt notarialny umowy kupna lub darowizny mieszkania.
Jeśli jesteś pierwszym właścicielem, powinieneś mieć przydział wydany przez spółdzielnię, potwierdzenie przyjęcia w poczet członków lub dokument potwierdzający przekształcenia prawa lokatorskiego na własnościowe. Dokumentny te potwierdzają legalność nabycia, posiadania i dysponowania mieszkaniem.
Jeżeli prawo do mieszkania wynika z dziedziczenia, powinieneś przedstawić sądowe postanowienie o nabyciu spadku oraz zaświadczenie o opłacaniu podatku od spadku. To zaświadczenie należy mieć spięte wraz z postanowieniem sądowym. Jeżeli go nie masz, poproś o sporządzenie odpisu w urzędzie skarbowym.
Wydane przez spółdzielnię zaświadczenie, że mieszkanie nadal ci przysługuje oraz że nie masz długów w spółdzielni, a także zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych w tym mieszkaniu
Ważny wypis z księgi wieczystej, jeśli mieszkanie ją posiada. Wypis ten uzyskasz w wydziale ksiąg wieczystych.
Książeczkę opłat czynszowych.
Jeśli sprzedajesz mieszkanie hipoteczne, powinieneś mieć:
akt notarialny potwierdzający nabycie i prawo dysponowania mieszkaniem. inne dokumenty podobne jak przy sprzedaży lokum spółdzielczego.
aktualny odpis z księgi wieczystej.
zaświadczenia o niezadłużeniu względem wspólnoty, liczbie zameldowanych osób, wysokości czynszu i odpisu na fundusz remontowy.
Warto również poprosić o informację o planowanych remontach budynku, oraz kondycji finansowej całej wspólnoty.
książeczkę opłat.
Jeśli sprzedajesz dom lub działkę, powinieneś mieć:
akt notarialny ujawniający tytuł prawny, czyli umowa sprzedaży, darowizny, postanowienie o nabyciu spadku wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o opłaceniu podatku od spadku.
Jeżeli działka jest w użytkowaniu wieczystym, musisz od jej właściciela i uzyskać potwierdzenie prawa sprzedaży oraz informację o wysokości rocznych opłat.
aktualny odpis z księgi wieczystej (jest ważny przez trzy miesiące)
wypis z rejestru gruntów wraz z aktualną informacją o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium zagospodarowania terenu, gdy takiego planu okolica jeszcze nie ma.
Dokumenty te otrzymasz w urzędzie miasta, dzielnicy lub gminy.
mapę ewidencyjną działki – również dostaniesz ją w urzędzie gminy.
decyzję urzędową o wysokości podatku od nieruchomości.
Powinieneś też precyzyjnie określić w terenie, gdzie znajdują się granice twojej działki.
Jeżeli chcesz sprzedać dom w budowie lub w stanie surowym, powinieneś mieć (oprócz wymienionych w punkcie wyżej dokumentów)
ważne pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy.

Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku?

admin 13/09/2019

Właściciele odziedziczonych nieruchomości od 1 stycznia 2019 r. nie muszą czekać 5 lat, by sprzedać je i uniknąć zapłaty podatku dochodowego. Wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które zmieniają sposób obliczania okresu, po upływie którego można zbyć nieruchomość bez obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym.
Uprzednio sprzedaż odziedziczonych nieruchomości lub ich udziału czy części przed upływem 5 lat od ich nabycia zawsze wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu.
Termin był liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie praw majątkowych. Nabycie w drodze spadkobrania nieruchomości następuje z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy.
Od zapłaty 19-proc. podatku można było odstąpić w przypadku skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Przysługuje ona w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.
Pieniądze należało wydać na cele mieszkaniowe w przeciągu 2 lat od odpłatnego zbycia mieszkania, domu lub działki zaś poniesione wydatki udokumentować przed urzędem skarbowym.
Nowe przepisy podatkowe przewidują, że pięcioletni okres, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku dochodowego liczy się od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę.
Zmiany dotyczą wszystkich, którzy sprzedają odziedziczone nieruchomości po 1 stycznia 2019 r. Nie liczy się przy tym data spadkobrania. Osoby, które odziedziczyły nieruchomość np. w 2015 r., również mogą doliczyć sobie okres jej posiadania przez spadkodawcę. Znowelizowane przepisy obejmują również przypadki zbycia nieruchomości przez wdowców i rozwodników.
Osoby będące wdowcami lub będące po rozwodzie mogą sprzedać nieruchomość w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego lub wybudowania w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a nie jak wcześniej od dnia śmierci małżonka lub rozwodu.
Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła także zmiana w przepisach podatkowych polegająca na wydłużeniu z dwóch do trzech lat okresu, w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być przez podatnika wydatkowany na własne cele mieszkaniowe celem skorzystania ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

Kiedy zacząć szukać mieszkania?

admin 26/11/2018

DJI_0479

Obecnie nowych mieszkań w popularnym podstawowym i średnim segmencie cenowym należy szukać na etapie wprowadzania projektu, lub początku budowy. Zazwyczaj termin ten, to około 2 lata przed oddaniem inwestycji do użytkowania.

Mieszkania ukończone, gotowe do obejrzenia w tych segmentach zazwyczaj są już sprzedane. W pierwszej kolejności kupowane są się mieszkania o małych metrażach, kawalerki oraz 2 pokojowe, następnie mieszkania 3 pokojowe, najdłużej dostępne na rynku są mieszkania większe i droższe, często o nietypowym rozkładzie, lub z gorszym widokiem. Wyjątkami są powracające na rynek sprzedaży mieszkania ze zwrotów, ze wzlędu na brak otrzymania kredytu, lub sytuacji losowej. Cena takic mieszkań jest ponownie kalkulowana i ustalana na odpowiednią do wzrostu cen w czasie budowy. W sprzedaży na rynku wtórnym mogą pojawić się także cesje. Sa to prawa do kupna/ odsprzedaży nowych mieszkań, które realizowane są w cenach odzwierciedlających trend rynku (aktualnie wzrosty). Chcąc kupić nowe mieszkanie możemy nabyć je z rynku wtórnego gdzie inwestorzy realizują zyski z racji wcześniejszego kupna, możemy również szukać też mieszkań nieco starszych które spełniają walory estetyczne przypisane nowym budynkom.

Szeroką ofertę mieszkań do kupna w każdym z ich cyklów funkcjonowania na rynku prezentuje Centrum Inwestycji Mieszkaniowych VIVA INVEST. Ceny mieszkań na rynku pierwotnym nie podlegają prowizji i nie są objęte podatkiem PCC.

Jak zaplanować kupno mieszkania?

Sunrise System 30/10/2018

Trudno odnaleźć się w zawiłościach inwestycyjnych, wskutek czego proces podejmowania decyzji o zakupie mieszkania okazuje się żmudniejszy niż w początkowych założeniach. Z wyborem M3 wiąże się mnóstwo kwestii wymagających przemyślenia. Czytaj więcej

Menu Title