Jak sprzedać odziedziczone mieszkanie bez podatku?

admin 13/09/2019

Właściciele odziedziczonych nieruchomości od 1 stycznia 2019 r. nie muszą czekać 5 lat, by sprzedać je i uniknąć zapłaty podatku dochodowego. Wchodzą w życie nowe przepisy podatkowe, które zmieniają sposób obliczania okresu, po upływie którego można zbyć nieruchomość bez obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym.
Uprzednio sprzedaż odziedziczonych nieruchomości lub ich udziału czy części przed upływem 5 lat od ich nabycia zawsze wiązała się z obowiązkiem zapłaty podatku od uzyskanego w ten sposób dochodu.
Termin był liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie praw majątkowych. Nabycie w drodze spadkobrania nieruchomości następuje z chwilą otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy.
Od zapłaty 19-proc. podatku można było odstąpić w przypadku skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Przysługuje ona w przypadku przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.
Pieniądze należało wydać na cele mieszkaniowe w przeciągu 2 lat od odpłatnego zbycia mieszkania, domu lub działki zaś poniesione wydatki udokumentować przed urzędem skarbowym.
Nowe przepisy podatkowe przewidują, że pięcioletni okres, po upływie którego można sprzedać nieruchomość bez konieczności zapłaty podatku dochodowego liczy się od daty jej nabycia lub wybudowania przez spadkodawcę.
Zmiany dotyczą wszystkich, którzy sprzedają odziedziczone nieruchomości po 1 stycznia 2019 r. Nie liczy się przy tym data spadkobrania. Osoby, które odziedziczyły nieruchomość np. w 2015 r., również mogą doliczyć sobie okres jej posiadania przez spadkodawcę. Znowelizowane przepisy obejmują również przypadki zbycia nieruchomości przez wdowców i rozwodników.
Osoby będące wdowcami lub będące po rozwodzie mogą sprzedać nieruchomość w ciągu 5 lat od daty jej nabycia do majątku wspólnego lub wybudowania w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, a nie jak wcześniej od dnia śmierci małżonka lub rozwodu.
Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiła także zmiana w przepisach podatkowych polegająca na wydłużeniu z dwóch do trzech lat okresu, w którym dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości musi być przez podatnika wydatkowany na własne cele mieszkaniowe celem skorzystania ze zwolnienia w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.

About the Author

Menu Title